Server Bootrom

Cung cấp máy chủ phòng net – Server bootrom phòng game kéo 20 máy, 30 máy, 40 máy, 50 máy giá tốt, bảo hành chính hãng – công ty Vi tính Cường Phát TPHCM.